Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
Sosyal Medya

İmam Hatip Hafız Hüseyin Özyurt, O’nun her şeye gücü yeter

İmam Hatip Hafız Hüseyin Özyurt “O, mutlak güç sahibidir.”

İmam Hatip Hafız Hüseyin

MÜLK SÛRESİNDEN MESAJLAR
Muhterem Müslümanlar!
Bu haftaki hutbemizde Kur’an-ı Kerim’in altmış
yedinci sûresi olan, “Tebâreke” diye bildiğimiz Mülk
sûresinden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz
(s.a.s)’in uyumadan önce okumayı adet edindiği1
bu
sûrenin mesajlarını yeniden hatırlayacağız.
Aziz Müminler!
Mülk sûresi, yerlerin, göklerin ve bütün
yaratılmışların yegâne sahibinin Allah Teâlâ olduğunu
haber veren bir fermandır. Cenâb-ı Hak bu sûrenin ilk
ayetinde “Mülkü, hükümrânlığı elinde bulunduran
Allah ne yücedir. O’nun her şeye gücü yeter.”
2
buyurmaktadır. Rabbimiz, Mâlikü’l-mülk’tür; mülkü
dilediğine verir, dilediğinden alır. O, mutlak kudret
sahibidir. Bize düşen, Rabbimizin kudretine teslim
olmaktır. O’nun yardımına, rahmetine ve affına her
daim muhtaç olduğumuz bilinciyle bir ömür
sürmektir.
Kıymetli Müslümanlar!
Mülk sûresi, fâni dünyanın imtihan yurdu
olduğunu bildiren bir beyandır. Sûrenin ikinci
ayetinde şöyle buyrulmaktadır: “Allah, hanginizin
işini daha güzel yapacağını sınamak için ölümü ve
hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok
bağışlayandır.”3 Ayetten anlaşıldığı üzere bu
dünyaya gelişimiz de vademiz dolduğunda bu
dünyadan ayrılışımız da imtihanın gereğidir. Sağlık da
hastalık da bir imtihandır. Sevinçler de üzüntüler de
bir imtihandır. Mühim olan, bütün bu imtihanları
iman, bilinç ve metanetle aşabilmektir.
Değerli Müminler!
Mülk sûresi, kâinatın yaratılışının ve eşsiz bir
denge üzere işleyişinin, Rabbimizin varlığına ve
birliğine işaret ettiğini öğretmektedir. Rabbimizin
çağrısına kulak vermeyen inkârcıları çetin bir azapla
uyarmaktadır. Bugün Müslümanları katleden, onları
aç ve susuz bırakan inkârcılar da dünyada zilletten,
ahirette cehennemden kurtulamayacaklardır. Onların
mahşer günü büyük bir pişmanlık içinde
söyleyecekleri tek söz, “Keşke hakikate kulak verip
aklımızı başımıza alsaydık” olacaktır. Ancak
Rabbimiz, kıyamet günü onlarla konuşmayacak,
onların yüzlerine bakmayacak, onları temize
çıkarmayacak ve elem verici ebedi bir azaba mahkûm
edecektir.
Aziz Müslümanlar!
Mülk sûresi aynı zamanda müminler için Allah
katında büyük bir mükâfat olduğunu
müjdelemektedir. Bu müjdeye nail olmak isteyen
müminler, Allah’tan hakkıyla sakınırlar. O’nun
emirlerine hakkıyla riayet ederler, yasaklarından
hakkıyla kaçınırlar ve İslam ahlakını kuşanırlar. O
müminler ki, mazlumların çığlıklarına seyirci
kalamazlar. Bir yandan savaş, diğer yandan açlıkla
mücadele eden başta Gazze halkı olmak üzere tüm
mazlumların maruz kaldığı zulme karşı meşru
tepkilerini ortaya koyarlar. Zalimleri engelleyecek
kadar boykotu büyütürler. Dualarını müminlerden
eksik etmezler.
Aziz Müslümanlar!
Mülk sûresi, gizlesek de söylesek de bütün
sözlerimizi, kalbimizden geçenlerin tamamını
Allah’ın bildiğini haber vermektedir. Bize düşen,
elimizi, dilimizi, zihnimizi ve gönlümüzü Rabbimizin
razı olacağı yollarda kullanabilmektir. Her türlü
kötülükten uzak durmak, iyiliği ve hayrı yeryüzüne
yaymak, kendimizi hesap gününe hazırlamaktır.
Mülk sûresi, Allah’ın bize bahşettiği sonsuz
nimetlerini de hatırlatmaktadır. O, yeryüzünü bizler
için yaşanılır kılmıştır. Yediğimiz her lokmayı,
içtiğimiz her damla suyu bize O lütfetmiştir. Hakkı
idrak edebilmemiz için kalbimizi, hakikati
görebilmemiz için gözümüzü, doğruyu işitebilmemiz
için kulağımızı bize O emanet etmiştir. Bize düşen,
Rabbimizin bütün nimetlerine hakkıyla
şükredebilmektir.
Ne mutlu, Mülk sûresinin mesajlarını hayatına
yansıtanlara. Ne mutlu, Rabbimizin istediği bir
mümin olabilmek için gayret gösterenlere. Ne mutlu,
işini en güzel ve en doğru şekilde yaparak Allah’ın
rızasını kazananlara.
Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu
duasıyla bitiriyorum: “Allah’ım! Senin kudretinle
sabaha çıktık, senin kudretinle akşamladık. Senin
kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz.

Dönüşümüz de ancak sanadır.”