Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
Sosyal Medya

İmam Hatip Hafız Hüseyin Özyurt, namazı da dosdoğru kıl

İmam Hatip Hafız Hüseyin Özyurt “Kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk ameli namazdır.”

İmam Hatip Hafız Hüseyin

GÖZÜMÜZÜN NURU: NAMAZ
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz
şöyle buyuruyor: “Kitaptan sana vahyolunanı oku,
namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı
hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı
anmak olan namaz, en büyük ibadettir. Allah
yaptıklarınızı hakkıyla bilir.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber
Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Kıyamet günü
kulun hesaba çekileceği ilk ameli namazdır.”2
Aziz Müminler!
Yüce dinimiz İslam’ın emrettiği beş temel
esastan biri de namazdır. Peygamber Efendimiz
(s.a.s)’in buyurduğu üzere namaz; dinimizin direği,
gözümüzün nurudur. Gönlümüzün süruru,
cennetimizin anahtarıdır.3 Bizler, kulluk ve
sorumluluk bilincini namazla elde eder; Allah’ın
rızasına, sonsuz rahmet ve mağfiretine namazla
ulaşırız. Ruhumuzu daraltan sıkıntılardan namazla
kurtulur; huzur ve esenlik iklimine namazla
kavuşuruz. Aynı safta omuz omuza namazla bir araya
gelir; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi namazla
perçinleriz.
Kıymetli Müslümanlar!
Namaz, Cenâb-ı Hakk’ın verdiği nimetlere
karşı şükrümüzün ifadesidir. O’nun huzurunda ve
gözetimi altında olduğumuzu hatırlatan müstesna bir
ibadettir. Namaz, Rabbimize olan muhabbetimizin ve
bağlılığımızın tezahürüdür. Müslüman oluşumuzun
alameti, imanımızın hayata yansımasıdır.
Değerli Müminler!
Namaz, bizi her türlü kötülükten uzak tutar.
Bize nice güzel alışkanlık kazandırır. Namazdan önce
aldığımız abdest; bize, maddi ve manevi kirlerden
arınmamız gerektiğini öğretir. Kâbe’ye yönelme;
dünyevi meşgaleleri geride bırakıp Rabbimizin
divanına durmayı anlatır. Namaza “Allahü Ekber”
diyerek başlamak; her işimizde Allah’a sığınmamız
gerektiğini vurgular. Kıyam; hakkın ve hakikatin
yanında durmamızı, zulme ve zalime karşı tavır
almamızı dile getirir. Kıraat; Kur’an’ı okuduğumuz
gibi hükümlerini de hayatımızın tamamına
aktarmamız gerektiğini hatırlatır. Rükû; Allah’tan
başka hiç kimsenin karşısında eğilmememiz
gerektiğini bildirir. Secde; Allah’a yakın olmanın
hazzını hissettirir. Selam; kardeşlerimize muhabbet
beslemeyi, aramızda barış ve güveni hâkim kılmamız
gerektiğini haber verir.
Aziz Müslümanlar!
Günde beş vakit namaz kılmak, akıllı ve buluğa
eren kadın erkek her Müslümana farzdır. Müslüman,
meşru bir mazereti olmaksızın namazını asla ihmal
edemez. “Daha sonra kılarım” diyerek kazaya
bırakamaz. Nitekim Yüce Rabbimiz Kur’an-ı
Kerim’de Ailene namazı emret, kendin de namaz kılmaya devam et.”

diye buyurmaktadır. Müslüman, aynı zamanda
şefkat ve merhamet, tatlı dil ve güler yüzle namazı
ailesine sevdirmekle de yükümlüdür. Nitekim
Peygamber Efendimiz (s.a.s), “Yedi yaşına
geldiklerinde çocuklarınızı namaza alıştırın.”5
buyurmuştur. O, biricik kızı Hz. Fâtıma’nın kapısına
gitmiş, “Ey ev halkı! Haydi, namaza!” diyerek
onları namaza davet etmiştir.6
Kıymetli Kardeşlerim!
İhlas, samimiyet ve huşu ile Rabbimizin
huzuruna duralım. Namazlarımızı cemaatle kılmaya
özen gösterelim. Camilerimizin manevi ikliminden
kendimizi ve ailemizi mahrum bırakmayalım.
Kalplerimizi namazla ferahlatalım. Günahların
yükünden namazla kurtulalım. Vaktimizi namazla
disipline edelim. İşlerimizi namaz vakitlerine göre
ayarlayalım. Geçici dünyanın telaşesine kapılıp
namazlarımızı asla ihmal etmeyelim.
Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu
müjdesiyle bitiriyorum: “Beş vakit namazın
Allah’ın emri olduğunu kabul eden; abdestlerine,
vakitlerine, rükûlarına ve secdelerine özen
göstererek beş vakit namazı kılmaya devam eden
kimse cennete girer.”