Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
Sosyal Medya

İmam Hatip Hafız Hüseyin Özyurt, Kâbe bir kıyam, bir diriliş vesilesi kılındı

İmam Hatip Hafız Hüseyin Özyurt “Allah katında kabul olunan haccın karşılığı ancak cennettir.”

İmam Hatip Hafız Hüseyin

Mehmet Toprak (İstanbul)

İNSANI İHYA, TOPLUMU İNŞA EDEN
İBADET: HAC
Muhterem Müslümanlar!
Bugün, Zilhicce’nin sekizi, Terviye günü.
Terviye, Rahman’ın misafirlerinin Arafat’a gitmek
üzere Mekke’den yola çıktıkları gündür. Yarın ise
arefe. Yarın, bütün hacılar Arafat’ta vakfeye
duracaklar. Dualarını Allah’a arz edecekler. Yüce
Rabbim, kardeşlerimizin haclarını mebrur, dualarını
makbul eylesin.
Aziz Müminler!
Hac, içinde pek çok ilahi hikmet ve bereketi
barındıran; insanı ihya, toplumu inşa eden bir
ibadettir. Hac, İslam’ın beş esasından biridir. Dünya
Müslümanlarının birbirleriyle kaynaştığı kardeşlik
buluşmasıdır. Hac; kıyamdır, diriliştir. Nitekim Yüce
Rabbimiz bu hakikati şöyle ifade etmektedir: “Allah,
Kâbe’yi Beytü’l-harâm’ı insanlar için bir kıyam,
bir diriliş vesilesi kıldı…”

Kıymetli Müslümanlar!
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in, “Allah
katında kabul olunan haccın karşılığı ancak
cennettir.”2 müjdesine nail olmak isteyen mümin,
önce ihrama girer. İhram; günah ve haram olan her
şeyi terk edip takva elbisesine bürünmektir. İhram;
bizlere, dünyevi hırs ve arzulardan, makam ve
mevkiden, şan ve şöhretten arınmamızı öğütler. Kin,
nefret, öfke ve şiddet gibi manevi hastalıklardan
sakınmamızı öğretir. Dili yalandan, kulağı gıybetten,
gözü haramdan, kalbi hasetten uzak tutmamızı
hatırlatır.
İhrama bürünen mümin, haccın farzını eda
etmek üzere Arafat’a çıkar. Arafat; insanı ve toplumu
ifsat eden kötülüklerin ayaklar atına alındığı, huzur ve
barışı sağlayan insani ve vicdani değerlerin dünyaya
ilan edildiği yerdir. Arafat; ölümü, dirilişi ve mahşeri
tefekkür etmeyi haber verir. Ümmet bilincini
kuşanmamızı; birlik ve beraberlikten asla ödün
vermememiz gerektiğini bildirir. Tevhidin yani
Allah’ın birliğine inanmanın vazgeçilmez olduğunu
vurguladığı gibi, vahdetin yani ümmetin birliğini
muhafaza etmenin de vazgeçilemez olduğunu
vurgular. Nitekim Yüce Rabbimiz, “Sizin
ümmetiniz, tek bir ümmettir. Ben de sizin
Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin.”3 ayetiyle
bu hakikati bizlere haber verir.
Değerli Müminler!
Haccın bir diğer farzı ise Ziyaret Tavafı’dır.
Tavaf; yeryüzünde kurulan ilk ev olan Kâbe’yi
kalbimizin hizasına alarak onun etrafında yedi defa
dönmektir. Tavaf, hayatımızı Rabbimizin koyduğu
ölçülere göre tanzim etme bilincini gönüllerimize
nakşeder. Renkleri, dilleri ve ırkları farklı, gaye ve
idealleri bir olan müminlerin; bir binanın tuğlaları
gibi birbirlerine omuz vermeleri gerektiğini söyler.
Tavaftan sonra müminleri sa’y beklemektedir.
Sa’y; bir arayıştır, bir çabadır. Sa’y, Hâcer
validemizin biricik evladı İsmâil’in susuzluğunu
gidermek için gösterdiği gayretten ilham alarak,
çocuklarımız ve gençlerimizin huzur ve felahı için
koşturmamız gerektiğini bize hatırlatır. Bugün,
çocuklarımızı tehdit eden tehlikeler, küçüklüğünde
Hz. İsmâil’i tehdit eden susuzluktan daha önemsiz ve
daha basit değildir. Zira çocuklarımız ve gençlerimiz
Allah’tan, ahiret bilincinden, peygamberden, kitaptan,
imandan, ahlaktan mahrum kalırlarsa; Hz. İsmâil’in
yaşayabileceği akıbetten daha büyük zorluklarla
karşılaşacakları bir hakikattir.
Aziz Müslümanlar!
Hutbemin sonunda iki hususu sizlerle
paylaşmak istiyorum. İlki, bayram sebebiyle birçok
kardeşimiz yola çıkacak. Bayram sevincini hüzne
dönüştürmemek için yolculuk boyunca sabırlı,
anlayışlı ve dikkatli olalım. Birbirimizin hak ve
hukukuna saygı gösterelim. Kendimizi, ailemizi ve
diğer insanları tehlikeye atacak yanlış davranışlardan
kaçınalım. Bir diğer husus ise yarın sabah namazıyla
başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazıyla
sona erecek olan teşrik tekbirlerini farz
namazlarından sonra getirmeyi unutmayalım.

Duaların makbul olduğu bu mübarek günlerde
Kurban bayramının aziz milletimize, İslam âlemine
ve bütün insanlığa hayırlı olmasını, Gazzeli
kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın bütün
mazlum ve mağdurlarının huzur ve kurtuluşa ermesini
Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.